Tävlingslydnad med hunden

lydnadI tävlingslydnadens elitklass ska man tillsammans med sin hund genomföra och bedömas i tio olika moment. Två av dessa (sitt i grupp och platsliggning) är gruppmoment, som görs tillsammans med andra deltagare i klassen. I elitklassens gruppmoment lämnar förarna hundarna och gömmer sig utom synhåll. Sitt i grupp är 2 minuter långt och platsliggningen är 4 minuter lång. Under platsliggningen sker en störning i form av att tävlingsledaren går slalom mellan hundarna i båda riktningar.

Resterande moment består av fritt följ, stå sitt och ligg under marsch (även kallat zätat), inkallning med ställande och läggande, sändande med dirigering, platsläggande och inkallning, apportering med dirigering, apportering av metallföremål och hopp över hinder, vittringsprov och apportering och fjärrdirigering. I tävlingslydnaden är det en domare på plan som betygsätter utförandet av momenten. Momenten bedöms enligt en poängskala mellan 5 och 10 samt kan även underkännas och då ge 0 poäng. Varje moment har en koefficient som man multiplicerar domarens betyg med för att få fram den totala poängen för momentet. Högst koefficient i tävlingslydnaden har fjärrdirigering, inkallning med ställande och läggande och sändande med dirigering, platsläggande och inkallning. Lägst koefficient har platsliggning i grupp. I tävlingslydnadens elitklass är den totala maxpoängen 320. För att få ett förstapris ska man ha uppnått 256 poäng, och det krävs tre förstapris för att bli lydnadschampion. Gränsen för ett andrapris är 224 poäng, och tredjepris 192 poäng.

I tävlingslydnaden bedöms bland annat fart och precision enligt ett utförligt regelverk. I reglerna finns beskrivningar för hur varje moment ska utföras och också riktlinjer för hur stora poängavdrag som olika typer av fel ska ge. Alla avvikelser från ett perfekt utförande ska i tävlingslydnad resultera i poängavdrag. Fel kan till exempel vara att hunden inte lyssnar på första kommandot utan föraren får ge extrakommando, att föraren både ger ett verbalt kommando och samtidigt en kroppslig signal (dubbelkommando), att hunden utför momentet långsamt eller att hunden skäller eller gnäller under tiden den utför momentet. I tävlingslydnad får inga belöningar ges inne på plan i form av godis eller leksak, och föraren får enbart röra vid hunden mellan momenten.

Startordningen bestäms genom lottning. Vid vissa tävlingar i elitlydnad delas momenten upp så att alla deltagare först kör hälften av momenten för att sedan komma tillbaka (alternativt gå till en annan plan) och köra den andra hälften. Vid andra tävlingar kör varje deltagare alla momenten i en följd. Ordningen på momenten kan variera mellan tävlingar men ska alltid vara samma för alla deltagare vid en och samma tävling.

Ronja

View more posts from this author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *