Vad är ett specialsnickeri?

Det är inte helt lätt att svara på frågan vad ett specialsnickeri är och det är fullt förståeligt om många tror att det mest är en marknadsföringsterm. Men riktigt så enkelt är det inte, och det finns vissa faktiska skillnader mellan ett ”vanligt” snickeri och ett specialsnickeri. De saker som man anlitar ett specialsnickeri för är saker som vanliga reguljära snickerier inte alltid utför, men gränserna kan vara rätt så flytande.

Det som reguljära snickerier oftast gör är att bygga lite större saker, som exempelvis hus. Specialsnickerier å andra sidan sysslar i huvudsak med inredning, men ofta även möbler och annat finsnickeri. Enkelt uttryckt så är det så att snickerier är de som bygger huset åt dig, medan det är specialsnickerier som sköter om mycket av inredning och innanmäte i bostaden. Det bör kanske också påpekas att specialsnickerier, trots namnet, sällan enbart arbetar i trä, utan det är i stället mycket vanligt att man också arbetar i sten, metall och andra icke-trämaterial. Inredningar helt och hållet i trä hör ju inte riktigt till vanligheterna idag och skulle lätt kunna se lite ”konstig” ut.

Specialsnickerier utför dock sällan enbart hela inredningsarbeten och det är inte ovanligt att de tillhandahåller enskilda inredningsdetaljer. Ett mycket vanligt exempel på något som ofta kommer från specialsnickerier är till exempel receptionsdiskar, men det finns många andra. Specialsnickerier är också något som i huvudsak anlitas av företag, speciellt då företag med receptioner. Kostnaden för att anlita dem kan vara rätt så hög, speciellt om man vill anlita något av de mer kvalificerade specialsnickerierna, men det händer ändå att de anlitas av privatpersoner. Sammanfattningsvis så kan man alltså säga att ett specialsnickeri ofta utför sådana saker där utseendet är minst lika viktigt som funktionaliteten, även om det givetvis inte innebär att de tillverkar saker av låg kvalitet.

Ronja

View more posts from this author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *